Pojištění pro zaměstnance můžete znát také pod pojmem pojistka na blbost. Zpravidla toto pojištění pokrývá různé škody, které zaměstnanec způsobil svému zaměstnavateli. Pokud jste tedy v práci často v kontaktu s drahými věcmi, může vás toto pojištění zachránit před nečekanými velkými výdaji. Na co se pojištění vztahuje? Jestliže způsobíte zaměstnavateli škodu na majetku nebo...
Chcete na příští rok studovat na vysoké škole? Nabídka studia na našich univerzitách je široká a zajímavá. Přesvědčit se o tom můžete iv naší příloze, která je určena těm, co si vysokou školu, fakultu a studijní obor právě vybírají. I tento rok jsme pro ně sesbírali množství užitečných informací,...